SINAV KURALLARI

1-       Test kitapçıklarını kontrol ederek eksik veya baskı hatası olanların değiştirilmesini isteyiniz

2-       Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız.

3-       Size verilen cevap kâğıdında yazılı olan Ad, Soyad, T.C kimlik No, Sıra No gibi bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz. Size ait değil ise salon sorumlularına söyleyiniz. Adınıza yazılı cevap kâğıdı bulunmuyorsa veya cevap kâğıdınız kullanılmayacak şekilde bozuksa size verilecek olan yedek cevap kâğıdına kimliğinizle ilgili bilgileri, salon başkanın açıklamalarına göre yazınız.

4-       Yanınızda karalama kâğıdı, sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, telsiz, çağrı cihazı, cep telefonu, radyo vb. araçlar varsa salon başkanına teslim ediniz.

5-       Cevap kâğıdınızdaki imza bölümünü imzalayınız Test kitapçığı türünü cevap kâğıdındaki ilgili bölüme kodlayınız. Her sürücü belgesi türünün A ve B olmak üzere iki ayrı kitapçığı vardır. A kitapçığı kitapçığını kullanan adaylar cevap kâğıdındaki kitapçık türü bölümünün A yuvarlığını, B'yi kullananlar B yuvarlağının içini karalayacaklardır.

6-       Kaçıncı sınav hakkını kullandığınızı cevap kâğıdındaki bölüme kodlayınız.

7-       Cevaplarınızı cevap kâğıdında test kitapçığının kapağında belirtilen örnekte olduğu gibi yuvarlağı dışına taşmadan cevap kâğıdındaki ilgili bölümde bularak işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz.

8-       Soru sayısı ve sınav süresi test kitapçığının üzerinde yazmaktadır.

9-       Her sorunun 4 seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır. Çift işaretlenmiş cevaplar yanlış cevap olarak değerlendirilecektir.

10-   Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Test kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz.

11-   Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır.

12-   Sınav süresince cevap kâğıdınızın başkalarınca görülmesine izin vermeyiniz. Başkasının kâğıdına bakmayınız. Bilgisayar ortamında kopya analizi yapılacağından bireysel ve toplu kopya çektiği anlaşılan adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

13-   Sınavınız bittiğinde Cevap kâğıdı ve test kitapçığınızı imza karşılığında salon görevlisine teslim ediniz. Cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı sıranın üzerinde kesinlikle bırakmayınız.

14-   Sınav sonrası teslim ettiğiniz test kitapçığının bir tek sayfası eksik olsa bile sınavınız geçersiz sayılacaktır.

15-   Bir aday sınavın herhangi anında dışarı çıkmak isteyebilir: Ancak sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika ve son 15 dakika içinde hiçbir aday dışarı çıkamaz.

16-   Sınav başladıktan itibaren ilk 30 dakika içinde gelen adaylar sınava katılabilir.

17-   Herhangi bir nedenle sınav salonundan dışarı çıkan adayın soru kitapçığı ve cevap kâğıdı elinden alınır. Tekrar salona girmek isterse salona alınmaz. Salonda tek bir kişi kalsa bile sınav süresi bitmeden adaydan salonunu terk etmesi istenmez.

18-   Sınav sırasında adayların özel ihtiyaçları nedeni ile salon dışına çıkmaları yasaktır. Sağlık durumundan ileri gelen bir durumla karşılaşılırsa salon başkanı sınavın kurallarını zedelemeden gerekli kararları almaya yetkilidir.Sınav ücreti ve itiraz ücretlerinin yatırılacağı bankalar

1-       T.C.Ziraat Bankası Başkent Şubesi Başkent/Ankara

2-       Türkiye Vakıflar Bankası ANKARA/ Merkez Şubesi

3-       Türkiye Halk Bankası Küçükesat/ANKARA